אודות בית המדרש

פתיחה לעולם התורני-רוחני של האולפנית

עולמה הרוחני והתורני של האולפנית בנוי ומושתת על חזון האולפנית ומותאם לאופייה ולאופי התלמידות שבה. כאולפנית שחרטה על דיגלה את פיתוח הזהות הנשית, האמונית והציונית של התלמידות, אנו משקיעים מאמצים רבים בפיתוח ויישום תכניות תורניות, שמטרתן היא להעצים ולהעשיר את עולמן הרוחני של התלמידות ולהיות הדבק ונקודת החיבור בין התורה לחייהן. התכניות התורניות מותאמות לאופייה ההטרוגני של האולפנית, ובנויות בצורה הנותנת מענה מגוון לצרכים השונים של התלמידות באולפנית. כאנשי חינוך בדור של גאולה, דור בעל עוצמות רבות השואל שאלות ושואף לדעת, נותנים אנו מענה קבוצתי ופרטני לשאלות וקשיים בתחום האמוני והתורני, מתוך רצון לבנות תלמידות המסוגלות להעצים לא רק את עצמן אלא גם את החברה שבתוכה הן חיות. בראייתנו החינוכית, האווירה התורנית מהווה חלק בלתי נפרד ואף ראשון במעלה בהשגת מטרות אלו. הן התלמידות והן הצוות החינוכי שותפים ביצירת אווירה מיוחדת זו המהווה מצע גידול אידיאלי להגשמת חזון האולפנית.