אירוח סטודנטיות מארה"ב באולפנא

 

תוכנית הסטודנטים היהודים מארה"ב שמתנדבים בבתי ספר בארץ כתנא דמסייע ללימודי האנגלית, ממשיכה גם השנה עם 2 סטודנטיות.