ביולוגיה

ביולוגיה היא אחד ממקצועות מדעי הטבע, המשמש בסיס לתחומי רבים כגון: רפואה, מקצועות פארא-רפואיים, מחקר בסיסי, וכן – משולב כיום עם תחומי דעת נוספים: ביואינפורמטיקה, ביופיסיקה, ביוטכנולוגיה,נאנוטכנולוגיה ועוד. תוכנית הלימודים בביולוגיה לכיתות י', י"א, י"ב התוכנית כוללת: תכנים,מרתקים, אוריינות מדעית, למידה וחקר,  מיומנויות מעבדה, עיבוד כמותי של נתונים, כתיבת עבודה מדעית וערכים.

נושאי ליבה בשלוש רמות ארגון:

רמת התא – הנושא: התא יחידת החיים

רמת האורגניזם השלם – הנושא:  מבוא לביולוגיה של האדם בדגש הומיאוסטזיס.

רמת המערכת האקולוגית – הנושא:  אקולוגיה

קטעי מחקר קצרים- אנסינים

בנושאים אלה ניגשים ל 2- יחידות של בגרות בסוף כתה י"א.

כיתות י' :

נושא החובה : מבוא לביולוגיה של האדם

מערכות בגוף האדם בדגש הומאוסטזיס

תוכנית זו מכוונת לתלמידות שמתכוונות להתמחות במדעים ולאלה שטרם בחרו את כיוון התמחותן.

כיתות י"א :

נושאי הליבה שנותרו: רמת התא – התא

רמת המערכת האקולוגית – אקולוגיה

קטעי מחקר קצרים- אנסינים

כיתות י"ב :

  • רבייה
  • מיקרואורגניזמים
  • אבולוציה וטיפוח

נושאי הרחבה – תלמידות המתמחות ברמה של 5 יח"ל תלמדנה 2 נושאים מתוך 7 נושאי בחירה:

  • הובלה, נשימה, הפרשה והגנה
  • תקשורת, ויסות ותיאום
  • הזנה בצמחים ובבעלי-חיים
  • תורשה
  • עבודת ביוחקר: עבודת מחקר) חלופה לביוטופ) הכוללת ניסויים בנושאים שונים המתבצעים במעבדה , עיבוד תוצאות והסקת מסקנות. היחידה כוללת סיור לימודי לאורך שנות הלימוד י"א, י"ב.
  • יחידת מעבדה: כוללת התנסות בבעיות חקר ועיבוד נתונים במחשב.
  • בהצלחה רבה מצוות מורות המגמה