בין לאומית באנגלית

תלמידתנו, אופק צור משכבת י"א זכתה בציון לשבח (מתוך אלפי חיבורים) בתחרות הבין-לאומית לחיבורים באנגלית.