החזון שלנו

החזון שלנו
  • אקלים חינוכי - פיתוח והעמקה של שפה חינוכית מקצועית המקדמת אקלים חינוכי מיטבי בקרב הבנות והצוות.
  • מיצוי והצטיינות- הרחבה והעמקה של תהליכי עבודה שש שנתיים המכוונים למיצוי והצטיינות בתוכניות השונות.
  • הכלה וקבלה- הכלת האוכלוסיות השונות תוך צמצום פערים ומתן מענה חברתי, לימודי וערכי.
  • יצירתיות והתחדשות- עמידה בתחרות בסביבה משתנה ומתקדמת.