החינוך הערכי

• מרכיבי החינוך הערכי
החינוך הערכי בא לידי ביטוי בשני אפיקים במהלך חיי היומיום באולפנית, אפיק אחד נמצא בהוראה הפדגוגית בכיתות, בה כל מורה בתחום הדעת שלו מכוון לעולם הערכי הבא לידי ביטוי בחזון האולפנית. האפיק הנוסף הוא התחום הבלתי פורמלי השואב מן החזון ומבטא אותו הלכה למעשה דרך שלוש צלעות: תורני, ייעוצי וחברתי. שילוב זרועות אלו בצורה משלימה נובעת מתוך התפיסה העמוקה והמשמעותית שיש לתכלל את כל התכניות החוץ לימודיות לכדי תפיסה כוללת עבור מה שמקבלת התלמידה מכניסתה בשער לראשונה בכיתה ז' ועד השעה שבה היא יוצאת לשירות משמעותי, ואף הלאה מכך דרך המשך הליווי שלה כבוגרת.
לכל שכבה אנו בונים רציונל – מעין תת חזון שכבתי המשלב בתוכו את כל מה שהתלמידה עתידה לעבור בשכבת הגיל אליה היא נכנסה. כל רציונל כזה בנוי על בסיס מה שהתלמידה עברה בשנה הקודמת ולעולם השש שנתי.
עולם החינוך הערכי באולפנית איננו רק תחום שמשמעותו להוות הפגה מיום הלימודים, אלא זוהי תכנית שלמה הבנויה לתלפיות ואשר נבנית בשזירה עם תכניות הלימודים והקצב הפדגוגי הקיים באולפנית ומצמיח את התלמידות להישגים הגבוהים שהתברכו בהן. השזירה היא הן בעבודה המשותפת עם אחראית תחום פדגוגי, עם המנהלים ועם רכזי המקצוע; והן בכך שנבנים חיבורים בין החינוך הערכי לתכניות ההעשרה הפדגוגיות בתורת ימי שיא, יציאות לסיורים ועוד. חיבורים אלו נבנים בצורה המקדמת ביותר הן את תחום הדעת והן את הערך שמטרתה של אותה הפעילות לקדם.

• חינוך ערכי בעולם הטרוגני
העולם הערכי מותאם למבנה האנושי של האולפנית. הדבר בא לידי ביטוי במספר אופנים:
1. בניה מתודית מותאמת הן של פעילות והן של שיעורי החינוך
2. מתן בחירה לבנות בחלק מהפעילויות כך שהתלמידה רשאית לבחור את אופי הפעילות שאליה היא מעוניינת להיכנס מתוך האפשרויות המגוונות שניתנות (פעילות סדנאית)
3. בניית פעילות לתלמידות המעוניינות. זוהי פעילות נוספת ולרוב תהיה לאחר שעות הלימודים. בבחירה זו ניתן מענה בעיקר לקבוצת הבנות המצטיינות, אך נבנות פעילויות וסדנאות לבנות הצריכות חיזוק בתחום החברתי, רגשי, תורני

 הרמות שבו פועל עולם החינוך הערכי
שש שנתי: לוח השנה העברי (ימי הכנה רוחנית לחגים, טקסים), עולם ערכים ומידות השואבים מן החזון: יושר, הכרת הטוב, שיח, אחריות וכבוד הבאים לידי ביטוי בכל תחום באולפנית
הנושא השכבתי: לכל שכבה יש נושא בו היא עוסקת בצורה עמוקה יותר ושיאה של תקופה זו היא בסמינריונים ובמסעות השונים.
הנושאים נאמנים לנושאי הליבה של משרד החינוך.
נושאים וערכים נוספים שעוברים להעצמת השכבה: נושאים שנקבעים עם צוות השכבה ומותאמים לשכבת הגיל, למצב החברתי בשכבה ולצרכים ממוקדים בשכבה.