הכנה לראיון

אסיפת הורי י"ב השתתפו ההורים והבנות בהצגה-הרצאה של חגי לובר, מנהל תיאטרון אספקלריא, בנושא הכנה לריאיון, לקראת המיונים במקומות השירות השונים.