הלכה בדבש עם הרבנית טובה

הרבנית טובה, רבנית האולפנית, ערכה לימוד חוויתי לתלמידות בהפסקות בנושא הלכות חגי תשרי.