הסופר והספרייה

הספרייה קידמה את פני הבאים בגזירי עיתון ובחומר על הסופר אהרן אפלפלד ז"ל, כמו כן יוחד מדף בכניסה לספרייה לספריו.