הערכה החלופית בתושב"ע במכון צומת

הערכה החלופית בתושב"ע התקיימה במכון צומת. צוות המקצוע שמלמד את הלכות שבת בשכבת י' יצא עם התלמידות ליום שכולו הלכה למעשה, פשוטו כמשמעו, והביא את הידע ההלכתי שנלמד את תוככי החיים.