הפרשת חלה

תלמידות שיכבת ח' למדו על המצווה וקיימו אותה הלכה למאפה.