חזור

הרשמה לשנה"ל תשע"ט

בס"ד

הורה יקר,

אנו שמחים שבחרתם באולפנית ישורון כמוסד חינוכי עבור בתכם בשנות התבגרותה המשמעותיות

הן מבחינת האישיות, הן מבחינה מידותית  והן מבחינה לימודית, חברתית.

על העשייה הענפה באולפנית ודאי התרשמתם בערב הורים, הבת ביום ביקור ובאתר.

על מנת להקל את תהליך הרישום בעידן הטכנולוגי, בחרנו לפתוח את האתר גם בנושא הרישום.

לרישום שני חלקים:

  • החלק הראשון – הרשמה באתר
  • החלק השני – ראיון עם הצוות החינוכי באולפנית על המועדים נמסרה הודעה לבתכם.

אנו מאחלים לבתכם בהצלחה בדרכה החדשה,

הנהלת האולפנית.

מה עליכם לעשות?

  • יש למלא את הטופס המקוון שלהלן.
  • יש להוריד את הטפסים מהקישור המצורף, למלאם, לסרוק/לצלם ולהוסיפם בשדה הרלוונטי בתחתית הטופס המקוון שלהלן.

 

טופס רישום מקוון לשנה"ל תשע"ט

פרטי התלמידה
שם משפחה
שם פרטי
מספר תעודת זהות
ישוב
רחוב
מס' בית
מיקוד
טלפון סלולרי
קופת חולים
אחים עד גילך
אחים מעל גילך
פירוט שמות האחים ועיסוקם
תאריך לידה לועזי
תאריך לידה עברי
ארץ לידה
תאריך עליה
שמות החברות (יש לציין את השמות לפי סדר עדיפות)
פרטי אב
שם פרטי
מספר תעודת זהות
ארץ לידה
תאריך לידה
מצב משפחתי
מקום עבודה
תפקיד
טלפון בעבודה
טלפון סלולרי
דוא"ל
טלפון בבית
פרטי אם
שם פרטי
מספר תעודת זהות
ארץ לידה
תאריך לידה
מצב משפחתי
מקום עבודה
תפקיד
טלפון בעבודה
טלפון סלולרי
דוא"ל
טלפון בבית
צירוף מסמכים
צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח ילדים
טופס וויתור סודיות
תעודות מכיתה ה' מחצית א'+ב'
תעודה מכיתה ו' מחצית א'
אנא המתן בזמן שהקבצים המצורפים עולים למערכת