התנדבות בבית אבות לקראת סוכות

לפני סוכות התלמידות קישטו סוכות בבתי אבות וזכו לחיבוק חם והערכה גדולה מציבור הקשישים.