והגדת לבתך

את פני הבאים לספריה מקדמות כתבות מרתקות על אודים מוצלים מאש לקראת יום עשרה בטבת