חדר בריחה כימיה

תלמידות מגמת כימיה יצאו למשימה בחדר בריחה במעבדת כימיה, שהפיצוח שלו תלוי בשימוש הידע שהן צברו ובמיומנויות בתחום.