חינוך פיננסי

התחלנו השבוע תוכנית חדשה בשכבת ט' לחינוך פיננסי (מלבד השיעורים בתיכון).