טפסי אישור קב"ט

טופס סוג 2 אישור קב"ט: אנא קראי אותם היטב ועקבי אחר כל ההוראות וההנחיות:

1. להוציא אישור הורים. הצעה בפורמט המצ"ב:​ אישור יציאה חד פעמי פורמט חדש.docx

 אישור בווטסאפ או בטלפון אינו מהווה תחליף לאישור בכתב ולחתימת ההורים. 

אם ההורים שולחים בווטסאפ צילום של האישור חתום על ידם – ניתן לקבל אישור כזה

 על ההורים שלבתם יש בעיה רפואית לצרף אישור תקף בכל פעם. ללא אישור רפואי – התלמידה לא תצא.

אם החזרה היא לאחר השעה 21:00 אנו מאפשרים תחנות פיזור בשכונות, ויש להוסיפן לאישור הורים.

2. למלא את הטופס המצ"ב ​ –

 טופס דיווח יציאה לפעילות חוץ בית ספרית חד פעמית…

ולשלוח אותו לרחל תלמוד / לקרן דרלביץ', רכזות הביטחון.

להוסיף מספר טיול (מופיע בטופס תיאום טיולים).

מספר טיול:

3. אישור מתיאום טיולים: 

עלייך להדפיס ולקחת ליציאה את אישור הטיול שיישלח אלייך בימים הקרובים, ולהיצמד להוראות הכתובים בו. 

-אם את לא מקבלת אותו תוך מספר ימים עלייך ליצור קשר עם צביה פלזן, רכזת הטיולים.

4. אישור המנהל :

עלייך להדפיס את האישור המצ"ב, למלאו ולהחתימו ע"י הרב יניב / ריקי / סימה ולקחת ליציאה. (רק את הדף הראשון)​.

 אישור וחתימת מנהל.doc

5. עלייך לקחת ליציאה רשימת שמות של התלמידות.

יש להשאיר באולפנית עותק של רשימת היוצאות המעודכנת בבוקר היציאה.

6. ההסעה: באחריות צביה פלזן / לילך וגנר. עלייך לוודא איתן כשבוע לפני היציאה כי ההזמנה מאושרת.

7. ביום הטיול יש לבדוק את האוטובוס ולמלא טופס זה, ולהשאיר עותק באולפנית​. (הדפיסי אותו פעמיים, מלאי בבוקר והשאירי עותק באולפנית).

 בדיקת אוטובוס.docx