יום בטיחות בדרכים

יום בטיחות בדרכים צויין השבוע, התקיימו שיעורים והרצאות. הנושא בנפשנו, פשוטו כמשמעו.