יום גוש קטיף

יום גוש קטיף צויין באולפנית בשיחות כיתתיות ושכבתיות, בהרבה מאוד ידע בנושא, בשיח, בדיונים ובסרטונים.