יום המדע

תלמידות עתודה מד"ט משכבות ז'-ח' יצאו ליום המדע באוניברסיטת אריאל.