יום המורה תשע"ח

ביום שני בבוקר קידם את פנינו שלט גדול מאיר פנים ובו פסיפס של תמונות עם כיתות שלמות ובהם הכיתוב תודה. בהפסקת 10 כשהצוות נכנס לחדר המורים ראינו שולחנות ערוכים בטוב טעם ודעת. הדברים שנציג ועד ההורים, שניצחו על המלאכה, חיממו את הלב של כולנו בעשייה החינוכית המשותפת למען התלמידות. אין ספק שעשיה שכזו מותירה חותם גם אצל התלמידות שרואות דוגמא אישית להערכה והכרת תודה, שלא רק מדברים על, אלא גם עושים את.
ב"ה גם התלמידות יזמו יוזמות רבות ביום זה שהצד השווה שבהם הוא הכרת הטוב. התלמידות כתבו מכתב לכל איש צוות, ובקשו מכל איש צוות לכתוב מכתב הערכה לאיש צוות אחר, עיטרו את האולפנית בשלטי תודה והפיקו סרטון לכבודו של יום זה.
זו ההזדמנות שלנו להודות לכם ההורים, לוועד ההורים ולתלמידות על עשייתכם הברוכה בכלל וביום זה בפרט.