יום מדרשות לבנות י"ב

השבוע יצאו תלמידות י"ב ללימוד בשתי מדרשות (אשתקד הן למדו בארבע מדרשות נוספות) לאחר הלימוד, התקיים מפגש בביתה של רמית, רכזת השכבה.