ישיבת מחנכות התיכון

מחנכות התיכון התכנסו לישיבה תלת שנתית לשיח בונה ומחבר.