כנס מקהלות

כבכל שנה אנו משתתפים בכנס של החמ"ד וזוכים להערכה ותעודות הערכה על העשייה המקצועית.