מדעי המחשב

מדעי המחשב הינו אחד ממקצועות המדעים המדויקים, ואחד מתחומי המדע בעלי ההשפעה הרבה ביותר על עיצוב חיינו. לימודים במגמת מדעי המחשב יקנו לך אפשרות להגיע לחזית תעשיית הטכנולוגיה העילית ולנפלאות המחר. תוכנית הלימודים מיועדת להקניית מושגי יסוד ועקרונות שעליהם מושתת תחום מדעי המחשב. פרקי הלימוד משלבים שני ערוצים: ערוץ מופשט וערוץ יישומי. ערוץ מופשט – כולל פיתוח וניתוח אלגוריתם, שהוא מתכון לביצוע משימה. ערוץ יישומי – כולל יישום בשפת תכנות .java

 • מעניין
 • מאתגר
 • מעצב חשיבה
 • מקצוע יישומי

מקצוע מדעי טכנולוגי יתרונות:

 • ציונים גבוהים
 • קבלה לאוניברסיטה
 • מקצוע מבוקש
 • מקצוע בעל קישור לתחומים רבים

תוכנית הלימודים: היקף 3 יח"ל:

2 יחידות ראשונות – יסודות מדעי המחשב :

 1. עקרונות התכנות המובנה
 2. אלגוריתם

3.לולאות

 1. תת משימות – שיטות
 2. מחלקה
 3. מערכים חד ודו מימדיים

7.מחרוזות 

יחידה שלישית : יחידת התנסות בתכנון ובהקמה של מערכת מידעפיתוח ובנית מיני פרויקט מאתגר ומסכם

סביבת העבודה מערכת התכנה Access

יחידה רביעית :  עיצוב תוכנה

 1. תכנות מונחה עצמים
 2. רקורסיה
 3. מבנה נתונים
 4. סיבוכיות

יחידה חמישית – מודלים חישוביים

 1. 1. תאור מערכות ופתרון חידות
 2. אוטומט סופיי דטרמיניסטי
 3. אוטומט מחסנית
 4. מכונת טיורינג

תנאי קבלה: על התלמידות להיות משובצות ברמה של 4-5 יח"ל במתמטיקה.