מודל חדשני להערכת עמיתים

הקבצה א"מ בשיכבת ז' התנסתה בשימוש בפירז- מודל חדשני להערכת עמיתים. המודל נוסה כבר באונברסיטאות, והיום זו הפעם הראשונה שהמודל נוסה גם בחטיבה ותיכון. הבנות נהנו מאוד ולמדו בדרך מיוחדת ולא שיגרתית.