מוקאתון

מחצית משכבת ט' עשתה כברת דרך גדולה ביום ארוך וגדוש השבוע, בלמידת קורסים אקדמיים מקוונים ברשת. למידה חדשנית, במודל של נבחרות, בפיתוח וחיזוק מיומנויות למידה בהובלת צוות אנגלית.