מנהלת חט"ב מצטיינת!

סימה אבוחצירה נבחרה ע"י רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא למנהלת מצטיינת ארצית. אנו שמחים שעשייתה החינוכית-מקצועית של סימה יוצאת וניכרת אל מחוץ לכתלי האולפנית בעשייה חינוכית-ניהולית רבת שנים.