מסע כיסופים

תלמידות מעוניינות משכבת י' יצאו למסע כיסופים השבוע. המסע בהובלת רשתות החינוך (בנ"ע, אמית וצביה)