מעמד נעילה

כמסורת האולפנית אנו חותמים את היום במעמד התרת נדרים כלל אולפניתי. בסיום המעמד הבנות קיבלו את נוסח הוידוי המפורש ליום הכפורים.