משתלמים עם תלמידות

מעבר לנושאי ההשתלמות המדוייקים, כל ההשתלמויות מועברות ע"י כוחות פנים מצוות האולפנית ועל כך תפארתינו. הפעם השתתפו תלמידות מכל השכבות במעגלי שיח ובפאנל יחד עם הצוות (לאור ממצאי השאלון שהבנות ענו). היה מעורר השראה. המפגש הבא יעסוק ביישום לתוך האולפנית