עלינו לארצי

הפוסטר המדעי של שכבת ט' צלח את השיפוט המחוזי מבין פוסטרים רבים ועלה לייצג את המחוז בשלב הארצי. הפוסטרים הוכנו ע"י התלמידות בליווי צוות מדעים והרכזת טליה במעבדות של אוניברסיטת ת"א. נושא החקר - פוסטר: שימוש במיצלות כננו - נשאיות להובלת תרופות בגוף.