ערכי- תורני

בית מדרש בכיתות:

תכנית ייחודית זו, הפועלת כבר שנה שנייה, מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת השעות של תלמידות האולפנית בכיתות ט'-י"ב ומושקעים בה משאבים רבים. צוות בית המדרש מונה בעלי תפקידים מרכזיים באולפנית, כגון ראש האולפנית ורב האולפנית. החיבור המיוחד שנוצר בין הבנות לבין אנשי חינוך אלו, הינו בהחלט אחד מפירותיה היפים של התכנית. התכנים המועברים בכיתות הינם כאלו שמשלימים את התמונה החינוכית הכוללת שנוצרת ע"י מחנכת הכיתה והמורים המקצועיים, ונותנת מענה לבנות האולפנית שנמצאות בשלב של עיצוב עולמן האמוני.

בית מדרש –תוכנית בחירה:

תכנית בית המדרש למעוניינות בשכבות ז-ט הינה תכנית בחירה המתקיימת בשעות אחר הצהרים. תכנית זו נועדה לתלמידות המעוניינות להעצים ולהעמיק את עולמן הרוחני מתוך לימוד משותף וחווייתי בתכנים תורניים ורוחניים.

תכנית בית המדרש פועלת אחת בשבועיים בימי שני בנושאים הקשורים ללוח השנה העברי, ולאחר מכן משולבת יצירה הקשורה באותו נושא. במהלך השנה הבנות חוות שיעורים מפי אישים מתוך האולפנית ומחוצה לה, יציאה לשבת חווייתית ומעמיקה, וליום ביקור במדרשת הרובע בירושלים.

חוגי העשרה לבחירה:

בשכבות ז'-ח' מתקיימים חוגי העשרה בתוך מערכת השעות. התלמידה בוחרת את החוג המתאים לה, ובכך לבטא את עצמה בדרכים שונות ובאמצעות בחירותיה לגלות מה היא אוהבת .התכנית מאפשרת הזדמנות שווה לאוכלוסייה הטרוגנית  לתת ביטוי ליצירתיות, לכישרון ולדמיון  מחד והפוגה מאידך. מגוון החוגים לבחירה גדול וכולל:: מוסיקה , מחול, תיאטרון, התעמלות קרקע, אומנות, בישול, קומיקס ועוד.

מסע ישראלי-שכבת י"ב:

 המסע הישראלי הוא כבר מסורת באולפנית ישורון. מסעות מעין אלו מתקיימים מזה שנים במוסדות חינוך שונים ובאופנים שונים. ייחודיותו של מסע זה הוא בהיותו מסע שנבנה על-ידי האולפנית ולאור חזון האולפנית.

המסע כולו מכוון ליצירת הקשר בין החוליות השונות של ההיסטוריה של העם היהודי לחולייה האישית של כל תלמידה כבת לעם היהודי. לפניכם החזון ותוכנית המסע. אנו מקווים כי המסע יתרום לנו רבות, ויהווה נדבך נוסף במסע החיים של הבנות.

הרעיון המרכזי:  לימוד ציר ההיסטוריה של עם ישראל, במטרה לחשוף את הרצף בין התקופות השונות  ולהגיע אל החיבור של הבת, כחולייה משמעותית בשרשרת הדורות, מסע אל העבר וממנו אל העתיד.

רעיון משנה:  מסע אל עמי – מסע אל עצמי – מסע אל עצמי מתוך מסע אל עמי.

הדינאמיקה של המסע:  המסע הולך וסובב בשלושה מעגלים – כל תקופה נלמדת/ נחוות בעיניים של אז, הם ושם.  בסופו של יום מתחברים ומחדדים את שאלות ה: כאן, היום ואני.

כלומר כיצד התקופה ומשמעותה מתחברות אליי?! כאן ושם, הם ואנחנו, אז והיום מסע כולל יחידות עיוניות, מסלולי הליכה ופעילויות חווייתיות.

מסע בשביל ישראל- שכבת ט':

המסע "בשביל ישראל" הוא מסע עם חזון ומשמעות רבה. ישנן מטרות רבות ונושאים רבים שניתן היה לשייך למסע, ובתוך כל אלו נמקד מעט הן את המטרות והן את מעגלי הנושאים והחוויה.

מטרות מסע "בשביל ישראל":

  1. לימוד והעמקה בנושא "כלל ופרט בעם ישראל" ברמה חווייתית, קרובה ואמיתית
  2. יצירת גאוות יחידה בשכבה
  3. העמקה נוספת של הקשר בין הבנות למחנכות ואנשי הצוות החינוכי המלווים את המסע לכל אורכו

המסע יעסוק בנושא "כלל ופרט בעם ישראל" בכמה רבדים:

ברובד האישי:  "האני" של התלמידה, ביציאה אל המסע מתוך הנקודה שבה כל בת נמצאת וממנו היא מסמנת את נקודת ההתחלה של המסע "בשביל ישראל" במסע חייה הכולל.

ברובד הקבוצתי: הקשר בין יחיד וקבוצה, חשיבות הפרטים בקבוצה, כוחו של הנוער – התייחסות למשמעות,  לייחודיות ולאחריות שיש לשכבת הגיל שאליה השכבה משתייכת

ברובד הלאומי: הערבות בעמ"י, אחריות לאומית, עם סגולה

ערבי קהילה:

כאולפנית הרואה בדרכה החינוכית את ערך הקהילה כערך חשוב ומוביל, יצרנו מסגרת הפונה אל הקהילה ומיועדת לה, מתוך רצון להוסיף ולהרבות את אור התורה בעיר. וכך, מזה כשנתיים, מקיימת האולפנית ערבי לימוד קהילתיים, אליהם מוזמנים רבנים חשובים ודמויות מפתח בעיר פתח תקווה בפרט ובציונות הדתית בכלל. ערבים אלו, המתקיימים מספר פעמים בשנה, מהווים אבן שואבת לקהל רב הנהנה מתכנים מרתקים באווירה המיוחדת המאפיינת את אולפנית ישורון.

קפה ספרות:

זהו מפגש מרגש וחוויתי  של בנות מגמת ספרות , הוריהם,והקהילה הסובבת את אולפנית ישורון, עם יוצרים מובילים (סופרים, משוררים) לערב ספרותי המוקדש כל שנה ליוצר או נושא אחר.
ערב זה מהווה שיא בלמידה של המגמה, בו הבנות מקריאות מפרי עיטם.. הערב כולו בניהולו ובאחריות בנות המגמה.