עשרה בטבת

שיכבת י' הובילה בעשרה בטבת את המעמד המיוחד, המלמד והמרגש, בתפילה, בקטעי קריאה, במשחק, בשיר ובריקוד. בהתייחסות למצור וליום הקדיש הכללי, וחתמו בכיסופים ובתקווה לבניין המקדש.

בנוסף, ברוח יום הקדיש הכללי שיכבה י' התרימה למען ניצולי שואה.