קבוצת חקר ראשונה באוניברסיטת תל אביב

קבוצת חקר ראשונה משיכבת ט' יצאה לאוניברסיטת תל אביב להעמקה, למידה והתנסות,  בנושא: חקר שימוש במיצלות לוויסות שחרור תרופות בגוף האדם, תוך חיזוק ושימוש במיומנויות המאה ה- 21