ראש העיר באולפנית

כמידי שנה ראש העיר הגיע למפגש עם תלמידות השמינית. המפגש נפתח בדברים כלליים בעניין העיר של ראש העיר ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות פתוחות מצד התלמידות.