רציונל

שכבה ז':

הנושא השכבתי בו מעמיקה שכבה ז' מעבר לעולם הערכים הכולל באולפנית, הוא "בדרך ארץ". נושא זה מקיף את כלל צרכי הקליטה של הבנות באולפנית, הן בעולם החברתי, הן בעולם הלימודי והן בעולם הערכי.  הנושא מוביל את התלמידות לרכישת כלים לארגז הכלים האישי שלהן בנושאים הבאים: התאקלמות במקום חדש ובחברה חדשה, כישורי חיים, עין טובה, מידות, הקניית כלים ליצירת חברות, הכרת וקבלת השונה, גבולות, שיפור תהליכי חשיבה.

שכבה ח':

הנושא השכבתי בו מעמיקה שכבה ח' מעבר לעולם הערכים הכולל באולפנית, הוא "התבוננות ובנייה".במסגרת נושא זה נערכת ההיכרות של הבנות עם עצמן מתוך ההתבוננות הפנימית על הערכים אותם ירצו לרכוש לעצמן להמשך הבנייה האישיותית שלהן ברמה האישית והרוחנית. הבנות חוקרות את הזהות האישית והמשפחתית שלהן. לומדות את הקשר בין הפנים והחוץ . הבנות מקבלות כלים לזיהוי היכולות שלהן, להצבת החלומות והיעדים שלהם יחד עם מתן הכלים להגשמה. הלימוד בנושא זה כולל גם עיסוק בכישורי חיים, בדימוי גוף ובגיל ההתבגרות.

שכבה ט':

הנושא השכבתי בו מעמיקה שכבה ט' מעבר לעולם הערכים הכולל באולפנית, הוא "פרט וכלל בעם ישראל". ההתמקדות וההעמקה בנושא זה מרחיבה הלכה למעשה את מעגל המעורבות והעשייה אליה אנו  מחנכים את הבנות. במסגרת הנושא אנו לומדים עם הבנות את החשיבות של מעורבות, של אחריות, של מנהיגות, של הקשר בין הפרט והכלל בעם ולבסוף, המשמעות של עשייה מתוך כל אלו. הבנות מבינות את כוחו הגדול של הנוער – אותה שכבת גיל שאליה הן משוייכות ומתוך כח זה לפעול, להתעצם ולתת.  בנות עוסקות בנושאים נוספים הרלוונטיים לגילן, והם: גיבוש כיתה ושכבה, כישורי חיים, מסוגלות לימודית, קבלת החלטות. בשיאה של השנה יוצאת השכבה למסע "בשביל ישראל". זהו מסע בן ארבעה ימים. מסע שמיישם את כל הערכים שעברו הבנות בשלוש השנים האחרונות ובעיקר לאורך אותה השנה. במסע זה הבנות חוות את עם ישראל ואת עצמן בתוך העם. הן לומדות על העם שאליו הן שייכות, על משמעותה של תקשורת, של קשר, של ערבות. את המסע מלווה הצוות החינוכי של האולפנית.

שכבה י':

הנושא השכבתי בו מעמיקה שכבה ט' מעבר לעולם הערכים הכולל באולפנית, הוא "אמונה". זהו נושא וערך  שמועברים לאורך כל חיינו ובוודאי שבכל שנות לימודיהן של הבנות באולפנית. אולם, בחרנו להתמקד בשכבה י' בנושא ה"אמונה" בצורה עמוקה, שונה ותהליכית. הבנות חוות חוויית לימוד של פשטות האמונה, של התמודדות על ידי האמונה בשעות משבר,  של משמעות התקשורת עם הקב"ה, של חיים של אמונה. נושאים נוספים שבהם עוסקת השכבה: אמון בעצמי, מיומנויות למידה, ליווי לקראת הדרכה בתנועות הנוער, הכנה לבגרויות.

שכבה י"א:

הנושא השכבתי בו מעמיקה שכבה ט' מעבר לעולם הערכים הכולל באולפנית, הוא "עם הפנים אל העם והארץ". נושא זה הוא בבחינת צעד נוסף בהעמקת הקשר והחשיבות שיש לנו עם החברה הישראלית  והוא מהווה לימוד בוגר ובונה של הבנות את כלל גווני האוכלוסייה בעם ישראל. בסופו של התהליך אנו מאמינים שהבנות יכירו את שלל הגוונים מתוך מקום מקרב וקרוב, ובתוך כך יכירו ויידעו להגדיר היטב גם את זהות הציבור שאליו הן משתייכות. במסגרת הנושא אנו מחנכים הלכה למעשה לחשיבת הכרת ארץ ישראל, אהבת הארץ. השורש של נושא זה שבו עוסקת שכבת י"א הוא הקשר החזק, הטבעי והחיוני שיש בין עם ישראל וארץ ישראל. רובד נוסף שעובד דרך הנושא הזה הוא המשמעות שיש לכך שהבנות נולדו ב"דור של גאולה" ומתוך כך, האחריות שיש להן בשל סיבה זו. נושאים נוספים שבהם עוסקת השכבה: יחסי הורים וילדים, התמודדות עם התמכרויות, התמודדות עם לחץ.

שכבה י"ב:

שיטת העבודה בעולם הערכי עם השכבה הבוגרת באולפנית היא מעט שונה. קיים צורך גדול במתן מענה לנקודת הזמן בה הן נמצאות הן ברמה הלימודית והן ברמת קבלת ההחלטות להמשך דרכן. בשל כך, השכבה מקבלת מענה בקשת רחבה יותר של נושאים משאר שכבות האולפנית ובחלקם השיטה היא בנתינתם באינטנסיביות ובפרק זמן קצוב. חלק מן הנושאים יהיו תהליכיים יותר התאמה לצורך.  הנושאים העוברים בשכבה הם: הכשרה והכנה לחיים, אחריות, הנהגה, נשיות וזוגיות, שליחות, קבלת החלטות, הכנה לשירות, התמודדות, הרחבת האני, התמכרויות, זהירות בדרכים, התנהלות כלכלית נכונה.