שבת מעוניינות

תלמידות שכבות ט'-י"ב חזרו משבת לבנות מעוניינות בכפר עציון עם רבנית האולפנית. היתה שבת פותחת ומרוממת, באווירה ושירה, עם הרבה שו"תים לבקשת הבנות, סדנאות ומעגלי שיח.