שיחה עם הרב הראשי לישראל , הרב דוד לאו

זו השנה השניה בה אנו זוכים לדברי התעוררות מהרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. הרב נתן שתי שיחות לתלמידות האולפנית.