שיעורים עם רב העיר פ"ת - הרב מיכה הלוי

הרב מיכה הלוי, רב העיר פ"ת, העביר שיעורים באולפנית לתלמידות כהכנה לקראת ראש השנה ויום הכפורים.