שכבת י' מפרישה חלה

 

לסיום סמינריון אלול שהעבירו המחנכות, התלמידות הפרישו חלה במטרה להרבות זכויות בעשי"ת ולראות את הלחם הקשור לעולם החומר והעשייה ודווקא מתוכו אנחנו מפרישים חלה, מקדשים את החומר ומעלים  אותו